Zaoblený obdĺžnik: NÁVRAT
       tel/fax 042-4326973 mobil 0905-642580, 0905-348679  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk
IČO 35911000 DIČ SK2021919361
RIADITEĽ
ing. Ferdinand Žernovič
Nám. A.Hlinku 25/30  017 01 Považská Bystrica
tel./fax - +421 42 4326973
mob.- +421 905 642580
e-mail - inel@inel.sk, feroz@inel.sk
EKONOMICKÝ ÚSEK
Marta Palíková
Nám. A.Hlinku 25/30  017 01 Považská Bystrica
tel./fax - +421 42 4326973
mob.- 
e-mail - inel@inel.sk
VED. TECHNIK
Bc. Michal Žernovič
Nám. A.Hlinku 25/30  017 01 Považská Bystrica
tel./fax - +421 42 4326973
mob.- +421 905 348679
e-mail -  inel@inel.sk, zeron83@gmail.com
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel./fax 042-4326973, mobil 0905-642580, 0905-348679 inel@inel.sk