Námestie Andreja Hlinku 25/30   017 01 Považská Bystrica   SLOVENSKO    
     
         
 
 
 
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  POVOLENIA, CERTIFIKÁTY, OPRÁVNENIA  
   - dodávka a montáž el. zariadení a bleskozvodov  
   - výroba el. zariadení (el. rozvádzače ...)  
   - rekonštrukcia, oprava a údržba zdvíhacích zariadení  
   - zvláštne povolenie na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc  
   - poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb (EZS, kamerové a sledovacie systémy a zariadenia)  
   - montáž a opravy telekomunikačných zariadení  
   - zmluvný revízny technik a projektant  
   - školenie a príslušné povolenia pre vstup a prácu v KP atómovej elektrárne v SR  
   - montáž a údržba elektronických požiarnych systémov /Schrack Seconet/  
   - certifikát na inštaláciu riadiacich, bezpečnostných a ovládacích elektron. zariadení a pohonov CAME