tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
Výbuch 2: novinka
 
 
 
 
 
     
  HLAVNÉ PARAMETRE:  
  napájanie      90 - 260 V AC    
  výstup.napätie      19.5 - 26.5 V DC    
  výstup. prúd      max 3.3 A    
  počet kódov-ovládačov      max 254    
  krytie      IP 56    
  iné      vnútorná vratná tepelná ochrana, možnosť zvýš. dosahu - Rx EXT/Rx GP  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
           
     
 
       
     
     
     
 
     
     
  POPIS  
            - prijímač pre bezdrôtové riadenie LED diód 24V DC až do 85W pomocou PWM (impulzno-šírková modulácia)  
              s viacerými prídavnými funkciami ako PLYNULÁ REGULÁCIA JEDNÝM TLAČIDLOM, PLYNULÁ REGULÁ-  
              CIA DVOMA TLAČIDLAMI, SCÉNA = rozsvietenie na predom nastavenú úroveň, ČASOVAČ = rozsvietenie  
              na predom nastavenú dobu v intervale 1s až 1 hod.  
              Tiež je časovo nastaviteľná doba rozsvecovanie (NÁBEH) a doba zhasínania (DOBEH).  
              Súčasťou prijímača je analógový tepelný obmedzovač, ktorý znižuje výstupný výkon na únosnú hranicu pri  
              prehriatí.  
              Na rozšírenie dosahu bezdrôtového ovládania je možné pripojiť Rx EXT (180m) alebo Rx GP (330m).  
     
     
  POUŽITIE  
             - napr.riadenie osvetlenia v zimnej záhrade  
               riadenie vonkajšieho osvetlenia okolo RD, pri bazéne, na terase  
               automatické riadenie osvetlenia v spolupráci s ďalšími prístrojmi (súmrak, čas ...) - inteligentný dom    
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk