tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
 
Výbuch 2: novinka
 
 
 
     
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM TROCHU INAK  
 
 
1000 VA (závora, brána)       (RxEXT, RxGP)   ETHERNET RJ 45    
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
            RS 232    
  434 MHz    
 
     
   
  max 320    
   
 
   
   
POPIS  
          - prijímač BOS Rx1 DIN vyhodnotí signál z kľúčenky (autovysielača ... ) a ak má vysielač príslušné oprávnenie, ot-  
vorí závoru (bránu, vstup. dvere ... ). Zároveň zaznamená udalosť do EXM LOGGERa (30 000 udalostí) a pošle správu po-  
mocou siete na PC (TCP/IP). V programe ENICOM na PC je každej kľúčenke pridelené meno a oprávnenie. To možno  
meniť, príp. zablokovať, zrušiť (napr. pri neplatení poplatkov za parkovanie, strate kľúčenky, či výpovedi).  
Teda systém diaľkového otvárania vstupu zároveň slúži ako záznam o pohyboch (príchod - odchod) danej osoby, ktorá   
má pridelenú kľúčenku (vysielač).  
PC nemusí byť on-line, záznamy sú v EXM LOGGERi a môžu sa preniesť na PC hocikedy.  
Prjímač BOS Rx1 DIN/LOG rozoznáva až 320 kódov (kľúčeniek).  
V jednom systéme môžeme použiť viac prijímačov, pričom daná kľúčenka môže mať rôzne oprávnenia - povolenie vstu-  
pu len do vybratých, resp. všetkých priestorov. Tým získame prehľad o pohybe osôb v určených priestoroch.  
   
   
VÝHODY  
           - využitie kľúčeniek, ktoré aj tak potrebujete napr. na otváranie závory  
           - tie isté kľúčenky môžete využiť aj napr. doma na odistenie alarmu, otvorenie garáž. dvier, príp. ovládanie osvet-  
lenia na záhrade  
           - pohodlné ovládanie  
           - operatívne a veľmi jednoduché zmeny v prideľovaní prístupových práv - od klávesnice PC  
           - možnosť veľmi jednoducho rozširovať systém a meniť jeho konfiguráciu  
           - na zvýšenie dosahu môžeme poučiť BOS Rx EXT alebo GP  
           - počet ovládaných zariadení môžeme rozšíriť vlečnými modulmi BOS Rn DIN (až 15)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk