tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk
prijímač 433 MHz pre zabudovanie do inštal. krabice /1-kan. a roleta/
8-kanálový prijímač s konektorovým systémom Ensto-net
prijímače s datovou komunikáciou /1-kan., 1-kan. DIN, 8-kan. DIN/
     Rx1 I - je jednokanálový prijímač 433 MHz, určený pre vstavanie do bežnej elektro inštalačnej škatule v stene s min.
hĺbkou 25 mm. Pomocou relé spína všetky spotrebiče do 2300W (pozri kat.)
Prijímač sa dá naprogramovať vo funkciách  ZAPNI,  VYPNI,  ZAPNI-VYPNI,  ČASOVAČ, 
TLAČÍTKO pre až 254 vysielačov (každý vysielač môže mať inú funkciu).
Vyhotovenie RxR I je určené na ovládanie roliet - prepínací výstup pre motor do 3A, cosφ>0.8.
     Rx8 E3/5 - je 8-kanálový prijímač, určený pre aplikácie v komerčných
budovách, kde sa na jednoduchú inštaláciu používa konektorový systém
Ensto-net. Prijímač sa môže voľne položiť na konštrukciu podhľadu, pri-
skrutkovať na stenu, kábl. kanál a pod.
Výst. relé spínajú záťaž až do 2300W (pozri kat.). Naprogramovať sa dá až 384
diaľk. ovládačov vo funkciách ZAPNI, VYPNI, ZAPNI-VYPNI, ČASOVAČ, TLAČÍTKO. 
Vyhotovenie Rx8 E5 umožňuje ovládať stmievateľné elektronické predradníky. Dá sa pripojiť ext. anténa a zosilňovač.
Rx1 DIN/DATA je jednokanálový prijímač 433 MHz, určený pre upevnenie na DIN lištu v rozvádza-
  či. Výst. relé spína spotrebič do 1000 VA. Umožňuje pripojiť až 15 vlečných modulov pre spolu
  16 nezávisle programovateľných kanálov = ovládaných okruhov. 
  Prijímač je možné pripojiť sériovým rozhraním RS 232 k počítaču, do ktorého sa po stlačení tla-
čítka vysielača pošle reťazec znakov (do 42 znakov). Konfigurácia, predelenie znakov, záznam, 
    rýchlosť prenosu a ostatné parametre sa nastavujú programom ENICOM D, ktorý je súčasťou 
dodávky prijímača.
     Rx8 DIN/232 je 8-kanálový prijímač (ako Rx8 DIN), ktorý je možné rozšíriť o 15 vlečných mo-
    dulov, takže potom bude počet ovládaných okruhov až 23. Naprogramovať možno až 384 vy-
sielačov, nezávisle do každého kanálu (aj vleč. modulu), vo funkciách ZAPNI, VYPNI, ROLETA,
ZAPNI-VYPNI, ČASOVAČ, TLAČÍTKO.
Naviac je možné prijímač pripojiť rozhraním RS 232 na počítač a pomocou programu ENICOM
spravovať dáta na PC (prístupový systém - zoznam užívateľov, príst. kódy, výpis udalostí ...)
Rx1 DATA je jednokanálový prijímač 433 MHz pre povrchovú montáž, spína spotrebiče do 750 W.
Na základe pripojenia cez RS 232 umožňuje poslať na PC po stlačení tlačidla na vysielači pridele-
ný reťazec znakov (max. 42). Môže sa nadefinovať skupina príkazov, rozdelená do 4 sekvencií,
ktoré sa po stlačení tlačidla vysielača cyklicky striedajú.
Ovládanie a konfigurácia pomocou programu ENICOM D.
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk