tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
 
Výbuch 2: novinka
 
 
 
     
ZEMNÁ GELOVÁ KÁBLOVÁ SPOJKA  
 
 
         
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
   
 
     
   
   
   
 
   
   
   
   
POPIS  
   
           - jedná sa o zemnú káblovú spojku pre max 4 káble 4x2.5 mm2, predom naplnenú mimoriadne priľnavým a o-  
dolným silikonovým gelom.  
Pri montáži jednoducho vložíte konce odizolovaných káblov, zatlačíte do silikonového gelu, zatlačíte poistky proti vy-  
trhnutiu káblov, jednotlivé vodiče vtlačíte do bezskrutkových svorkovníc a priklopíte veko. Všetko, čo je vo vnútri, sa  
obalí gelom a dokonale chráni spoje pred vonkajšími vplyvmi.  
Veľmi jednoduché, prehľadné a spoľahlivé.  
   
   
   
   
TECHNICKÉ PARAMETRE  
   
ROZMERY                - 170 x 73 x 37 mm  
PRIEMER KÁBLOV   - 5 až 15.7 mm  
PRIEREZ VODIČOV  - 4 x 0.75 až 4 x 2.5 mm2  
ZAŤAŽENIE              - 24 A/400 V  
ROZSAH TEPLOTY   - -25 až + 70 °C  
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk