tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
 
         
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
   
 
     
   
   
   
 
   
   
POPIS  
                    pokiaľ chcete bezdrôtovo preniesť signál  (napr. zo spínacích hodín - nočný prúd) na vzdialenosť až 2km,  
použite uvedenú zostavu. Prenášajú sa 1 alebo 2 kanály, buď stav kontaktu (Signal C DIN) alebo prítomnosť napätia  
 (Signal U DIN), pričom prenos sa opakuje v predlžujúcich sa intervaloch a je možné voliť širokú škálu odozvy prijímača.  
   
   
VÝHODY  
                    niekedy je nemožné viesť kábel od snímača (spínacie hodiny) k prijímaču (stykač, relé ...), napr. ponad   
ulicu, v parku, chránenej zóne, skanzene ... Vtedy je uvedený zabezpečený prenos ideálnym a pritom nie príliš drahým  
riešením. Výhodou je tiež možnosť prenosu druhého signálu jednoduchým pridaním vlečného modulu na stranu prijímača.  
V neposlednej rade oceníte i široké možnosti nastavenia opakovania vysielaní stavu a tiež odozvy prijímačov na jednot-  
livé vstupy/vstup.  
   
   
  BOS Tx Signal C DIN  
  BOS Tx GP (BOS Tx EXT)  
  BOS Rx GP (BOS Rx EXT)  
  BOS Rx1 DIN  
  (BOS Rn1 DIN)  
     
     
     
 
 
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk