tel./fax 042-4326973 mobil 0905-642580 0905-348679  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
           
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
     
       
       
     
       
    alebo    
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  POPIS  
     Prostredníctvom SMS z mobilu môžeme ovládať elektrický spotrebič v akomkoľvek objekte s pokrytím signálom GSM,  
     napríklad kúrenie na chate. Predstavte si, že pri odchode z domu zadáte pokyn "KÚR" a prídete do príjemne vyhriatej    
     chaty. Tiež dostávate informácie o prekročení maximálnej teoloty (požiar) alebo podtečení minimálnej teploty (výpadok  
     kúrenia...). Pokyn môže byť viazaný na bezdrôtový programovateľný termostat (nočná a denná teplota, týždenný prog-  
     ram), ale iným pokynom môžete termostat obísť.  
     Pritom netreba sekať, naťahovať káble, všetko je bezdrôtové ( MOBIL - PRIJÍMAČ GSM - OVLÁDAČ (zásuvka) i TER-  
     MOSTAT).  
     
  MOŽNOSTI  
     Uvedené funkcie vám sprostredkuje i samotná elektronická bezpečnostná signalizácia (alarm), pokiaľ použijete výrob-  
     ky série Oasis. Netreba pridávať ďalší GSM komunikátor, rádiový modul ... Ústredňa Oasis je kompatibilná s bezdrô-  
     tovou zásuvkou (dvojkanálovým prijímačom) i s bezdrôtovým termostatom.  
     
     Podrobnejšie informácie, návrhy, ceny (i s montážou a naprogramovaním) vám radi poskytneme na našich e-mailových    
     adresách a tlf./mobilných číslach.  
 
 
 
 
  INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel/fax 042-4326973, mobil 0905-642580, 0905-348679    inel@inel.sk