tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
 
Výbuch 2: novinka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
         
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
   
 
     
   
   
   
 
   
   
POPIS  
          - do opakovača TRx 433N naučíte vysielač (viac vysielačov). Opakovač potom prijme signál z naučeného vysiela-  
ča a s oneskorením 1s ho pošle ďalej - do príslušného prijímača, resp. viacerých prijímačov. Na zvýšenie dosahu medzi  
vysielačom a opakovačom a medzi opakovačom a prijímačom možno k opakovaču pripojiť anténu GP 433 s protiváhou,  
pokiaľ by to bolo potrebné, je možnosť zvýšiť dosah opakovač - prijímač použitím Rx EXT, prípadne Rx GP (len k vyb-  
ratým prijímačom).  
Tým sa dá napr. obísť prekážka (ovládanie spoza železobetónovej budovy) alebo napr. elegantne zvýšiť dosah ovláda-  
nia bez potreby nosiť veľkú anténu ku malej kľúčenke.  
   
VÝHODY  
           - do pamäte opakovača sa dá nahrať až 30 kódov = vysielačov  
           - jednoduchá inštalácia (flexošnúra je súčasťou dodávky)  
           - s drôtovou anténou (súčasť dodávky) je dosah cca 100 + 100m na voľnom priestranstve  
           - dosah sa dá zvýšiť použitím antény s protiváhou - GP 433  
           - dosah sa ďalej dá zvyšovať použitím zosilňovača Rx GP + antény GP 433 na strane prijímača (Rx1 DIN)  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk