tel./fax 042-4326973 mobil 0905-642580 0905-348679  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk  
 
 
 
 
 
 
 
  napríklad      
     
     
 
           
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
     
  alebo    
       
     
       
         
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  POPIS  
     Prenosové moduly (signaltransceiver) sú dvojkanálové, s rozsiahlymi možnosťami programovania. Vysielajú signál na  
     frekvencii 868.3 MHz na základe inicializácie vstupu (kontaktom - typ C, alebo napätím - typ U). Vysielať signál je mo-    
     žné až do potvrdenia prijatia (obojsmerná komunikácia), alebo je možné spätne signalizovať vykonanie povelu (napr.  
     skutočnosť, že sa motor naozaj zapol a beží, môže signalizovať zopnutie tlakového spínača, pokiaľ motor z nejakého  
     dôvodu zastane, dostaneme o tom informáciu). To je veľmi výhodné nielen z hľadiska funkcie, ale i z ekonomického  
     a bezpečnostného hľadiska.  
  PARAMETRE  
     napájanie 230 V AC, spínaný výkon do 750 W, prúd vstupu 5mA/1kOhm (vstup U = 180 - 250V AC)  
     priamy dosah 150m, s modulmi antén GP až 2000m  
     vyhotovenie na DIN, rozmer 4M  
     
     
    typ P8 TR 2 C DIN P8 TR 2 U DIN    
    ant. GP 868      
       
     
 
 
 
 
  INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel/fax 042-4326973, mobil 0905-642580, 0905-348679    inel@inel.sk