tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk
prenosný ovládač pre 32 kanálov (4x8) + rozšíriteľný 8-kanálový prijímač
     Tx 4x8 - je viackanálový ručný prenosný ovládač, určený pre ovládanie spotrebičov v režime ON-OFF, resp. ALL OFF.
                  Na hmatníku sú 4 sekcie po 8 tlačidiel, je možnosť tlačidlám priradiť aj iné funkcie, napr. ČASOVAČ.
     Rx 8 DIN - je 8-kanálový prijímač na DIN lištu. Má 1 prepínací a 7 spínacích kontaktov, celkovo 2300W. Možné funk-
                     cie sú ON/OFF, vždy ON, vždy OFF, tlačítko, TIMER, ROLL. Dá sa rozšíriť až o 15 výst. modulov.
     POUŽITIE - na ovládanie akýchkoľvek spotrebičov s el. spúšťaním do 2300 W (priamo), vhodné je umiestniť Rx 8 DIN
                       priamo do el. rozvádzača, odkiaľ spína spotrebiče v celom priestore domu, dvora (bazén, garáž, vyhrieva-
                       nie chodníka, osvetlenie v záhrade, polievanie, EZS, kotol, ohrev vody .... )
                     - oblastí použitia je samozrejme oveľa viac.
     VÝHODY - jedným ovládačom riadime všetky spotrebiče a funkcie v celej oblasti (dom, kancelária, dielňa ... ), čo je
                      nielen lacnejšie, ale aj pohodlnejšie a prehľadnejšie.
                      Rx 8 DIN sa dá napojiť na PC a pomocou programu ENICOM sa zaznamenávajú a riadia jedn. úkony.
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk