tel. 042-4326973 fax. 042-4326970   mobil 0905-642580  e-mail  inel@inel.sk *  www.inel.sk
Zaoblený obdĺžnik: Tx PS MR16
bezdrôtový infraspínač do podhľadového rámčeka  halog. svetiel
 - príklad osádzania do rámčeka MR16
     Tx PS MR16 - je PIR spínač, určený pre zabudovanie do klasických rámčekov pre podhľadové halogénové svietidlá,
                           zároveň však obsahuje vysielač stavu, ktorý bezdrôtovo prenesie informáciu o pohybujúcej sa osobe
                           v jeho dosahu do vhodného prijímača, napr. v rozvádzači, kde tento pohodlne riadi zapínanie a vypína-
                           nie el. spotrebiča, najčastejšie osvetlenia.
     POUŽITIE - na automatické spínanie svetiel v chodbách, pivniciach a iných tmavých priestoroch pri vstupe osoby.
                       Po opustení priestoru sa osvetlenie za nastavený čas samočinne vypne. Dosiahneme tak zvýšenie kon-
                       fortu napr. hotelových hostí a zabránime zbytočnému svieteniu počas celého dňa.
                     - oblastí použitia je samozrejme oveľa viac.
     VÝHODY - odpadá nutnosť pracnej inštalácie káblov k detektoru a k rozvádzaču, resp. svietidlu. Tx PS MR16 môže-
                       me skombinovať aj s 8-kanálovým prijímačom na DIN lištu, umiestneným v rozvádzači a riadiť tak nezá-
                       visle 8 /alebo aj viac/ spotrebičov, resp. elektrických okruhov.
INEL , s.r.o., Nám. A.Hlinku 25/30, 01701 Pov. Bystrica, tel 042-4326973, fax 042-4326970, mobil 0905-642580, inel@inel.sk