AC-05M RF prijímač 433,92 MHz, laditeľná cievka, OOK modulácia,  5V/0.8 mA, -96 dBm data
AC-Rx RF prijímač 433.92 MHz, laditeľná cievka, OOK modulácia,  5V/3 mA, -100 dBm data
AC-Rx2 RF prijímač 433,92 MHz, laditeľná cievka, OOK 100% modulácia, 5V/3 mA, -106 dBm data
Rx-4D50SAA0SF superhet PLL prijímač 433.92 MHz stred, dve nosné frekvencie + - 500 kHz ( 433.42 a 434.42 MHz) data
Rx-4E25RR03SF RF prijímač 418 MHz, ultra nízke napájanie a spotreba - 2.5V , 0.28 mA, -96 dBm data
Rx-4E40RR04SF RF prijímač 418 MHz, nízke napájanie a spotreba -4V, 0.41 mA, -96 dBm data
Rx-4E50RR30SF RF prijímač 418 MHz, 5V, 3 mA, -102 dBm data
Rx-4M25RR01SF RF prijímač 433.92 MHz, najniţđia spotreba a napájanie - 2.5V, 0.07 mA, -94 dBm data
Rx-4M25RR03SF RF prijímač 433.92 MHz, 2.5V, 0.28 mA, -96 dBm data
Rx-4M30RR01SF RF prijímač 433.92 MHz, SAW filter, nastavenie đumu,  3V, 0.07 mA, -94 dBm data
Rx-4M30RR04SF RF prijímač 433.92 MHz, SAW filter, 3V, 0.38 mA, -96 dBm data
Rx-4M50FM60SF superhet FM prijímač 433.92 MHz, SAW filter, 5V, 6 mA, -111 dBm data
Rx-4M50RR30SF RF prijímač 433.92 MHz, SAW filter, 100% modulácia,  5V, 3 mA, -102 dBm data manual
Rx-4M50SA60SF superhet RF prij. 433.92 MHz, SAW, 5V, 6 mA, -107 dBm (pouţ. s Tx-4MAVSA10,Tx-4M30SA03IA,Tx-4M50SA05IA) data
Rx-4MA2 prijímač 433.92 MHz AM, SAW,  nízka spotreba (ekonomická verzia), 5BV/0.7 mA, -100 dBm data
Rx-4MF1 superhet FM prijímač 433.92 MHz, SAW, 5V, 6 mA, -111 dBm, netienený data
Rx-4MHCS prijímač 433.92 MHz, vysoko selektívny s HCS dekóderom, 4-kanály (pozri kompatibilitu v návode) manual
Rx-4MM3 superhet prijímač AM modul. 100%,  433.92 MHz, 3V, 6 mA, -114 dBm data
Rx-4MM5 superhet prijímač AM modul. 100%,  433.92 MHz, 5V, 6 mA, -114 dBm data
Rx-4MM5++ superhet prijímač AM modul. 433 MHz, vysoká selektivita (SAW), 5V, 6 mA, -114 dBm data
Rx-8L50FM70SF superhet prijímač FM modul. 868.3 MHz, SAW,  5V, 7 mA, -107 dBm data
Rx-8L50SA70SF superhet prijímač AM modul. 868.3 MHz, 5V, 7 mA, -102 dBm (pouţ. s Tx-8LAVSA05, Tx-8LAVSA01IA) data
Rx-9H50SA70SF superhet prijímač AM modul. 916.5 MHz, 5V, 7 mA, -109 dBm (pouţ. s Tx-9H50SA01) data
Rx-9M50FM90SF superhet prijímač FM modul. 914.5 MHz, 5V, 7 mA, -111 dBm (pouţ. s Tx-9M50PF01) data
Rx-AM4SF superhet prijímač s RSSI indik. výst. sig., 100% modul., 433.92 MHz, 5V, 6.5 mA, -109 dBm data manual
Rx-AM8SF superhet prijímač s RSSI,  868.3 MHz, 5V, 8 mA, -108 dBm data
Rx-AUDIO2.4 prijímač digital audio HiFi 2.4 GHz (8 kanálov 2400 - 2483.5 MHz, 5V, 65 mA, -85 dBm (pouţ. s Tx-AUDIO2.4) data manual
Rx-BC-NB3V3 RF prijímač 433.92 MHz (dostupné od 220 do 434 MHz), OOK modul.,  3.3V, 0.4 mA data
Rx-BC-NBK RF prijímač 433.92 MHz, OOK modul.,  5V, 3 mA, -97 dBm data
Rx-FM4SF superhet FM prijímač 433.92 MHz s vysokou citlivosťou a selektivitou, RSSI, 5V/5.6 mA, -106 dBm manual
Rx-FM8SF superhet AM prijímač 868.30 MHz s vysokou citlivosťou a selektivitou, RSSI, 5V/8 mA, -108 dBm data
Rx-FM8SF 869.5 superhet prijímač 869.50 MHz s vysokou citlivosťou a selektivitou, veľmi odolný voči đumu, 5V/7 mA, -111 dBm manual
Rx-FM-AUDIO superhet FM audio prijímač 433.8 MHz, 3V, 13 mA, -100 dBm,  (pouţ. s Tx-FM-AUDIO) data
Rx-NB-CE RF prijímač 433.92 MHz,  OOK modul., 5V, 3.5 mA, 2.24 uV,  tienený data
Rx-Tx-AUDIO2.4 8-kanálová súprava pre prenos audio HiFi na 2.4 GHz data
Tx-(1-3)P-SAW diaľkový ovládač 1-3 kanály, 433.92 MHz, encoder 145026 data
Tx-12CH diaľkový ovládač 12 kanálový, 433.92 MHz, encoder HCS 301 data
Tx-1(2)TK-SAW diaľkový ovládač 1-2 kanály, 433.92 MHz, encoder 145026 data
Tx-4D50PA10 vysielač PLL 433.92 MHz stred,  2 nosné frekvencie +- 500 kHz (433.42 a 434.42 MHz), 5V, 16 mA, data
Tx-4M10HA vysielač RF 433 MHz, OOK modul.,  3V, 25 mA, cievková anténa na module, tienený data
Tx-4M30SA03IA vysielač SAW RF 433.92 MHz, 3V, 18 mA, 3 dBm výst. výk., integrovaná anténa na PS data
Tx-4M30SA10 vysielač SAW RF 433.92 MHz, 3V, 18 mA data
Tx-4M50SA05IA vysielač SAW RF 433.92 MHz, 5V, 26 mA, 6 dBm výst. výk., integrovaná anténa na PS data
Tx-4MAVPF10 vysielač PLL FM 433.92 MHz, 3V, 15 mA, 6-10 dBm výst. výk. data
Tx-4MAVSA10 vysielač SAW RF 433.92 MHz, 3V, 15 mA, 9 dBm výst. výkon data
Tx-4MDIL vysielač AM OOK modul. 433.92 MHz, 3-5V, 3-6 mA, 1-2 dBm, vývody DIL data
Tx-4MSIL vysielač AM OOK modul. 433.92 MHz, 3-5V, 3-6 mA, 1-2 dBm, vývody SIL data
Tx 869 BOOST 4-kanálový vysielač 869 MHz (869.45-60 MHz), 5V/450 mW, 27 dBm manual
Tx-8L25IA vysielač AM OOK modul. 868.3 MHz, 3V, 25 mA, 25 mW výst. výk., integrovaná anténa na PS, tienený data
Tx-8L30PF06 vysielač PLL FM 868.3 MHz, 3V, 19 mA, 6 dBm data
Tx-8L50PF06 vysielač PLL FM 868.3 MHz, 5V, 24 mA, 6 dBm data
Tx-8LAVSA01IA vysielač SAW RF 868.3 MHz, 2.7-5V, 25 mA, integrovaná anténa na PS data
Tx-8LAVSA05 vysielač SAW RF 868.3 MHz, 2.7-5V, 20-50 mA, 4-7 dBm data
Tx-9M50PF01 vysielač PLL FM FSK modul. 914.5 MHz, 5V, 19 mA, (pouţ. s Rx-9M50FM70SF) data
Tx-9H50SA01 vysielač SAW OOK modul. 916.5 MHz, 5V, 19 mA, (pouţ. s Rx-9H50SA70SF) data
Tx-AUDIO2.4 8-kanálový vysielač pre prenos audio HiFi na 2.4 GHz (pouţ. s Rx-AUDIO2.4) manual
Tx-FM-AUDIO vysielač FM audio 433.92 MHz, 12V, 15 mA, 20Hz-30kHz (pouţ. s Rx-FM-AUDIO) data
Tx-FM868 MID vysielač mini FSK PLL, 868.3 MHz bez
Tx-FM868 3V vysielač 868.3 MHz s nízkym napájacím napätím bez
Tx-FM-MID vysielač 433.92 MHz s FM moduláciou, 3V/14mA data
Tx-FRO-(1-3)P-SAW diaľkový ovládač 1-3 kanály, 433 MHz, encoder 3750 (86409) data
Tx-HCS-433 diaľkový ovládač 1-3 kanály, 433 MHz, encoder HCS 301 data manual
Tx-HCS-OVO diaľkový ovládač 1-3 kanály, 433 MHz, encoder HCS 300 data
Tx-SAW MID-3V vysielač SAW AM OOK 433.92 MHz, 3V, 5.5 mA, 10 dBm data
Tx-SAW MID-5V vysielač SAW AM OOK 433.92 MHz, 5V, 5.5 mA, 10-13 dBm data
Tx-SAW433s-z vysielač SAW RF OOK modul. 433.92 MHz, 3-12V DC, 3.5-9.5 mA, do 15 dBm data
Tx-SAW433IA  -  "  -  s integrovanou anténou na PS bez
Tx-SAW-BOOST vysielač RF SAW 433 MHz, 12V, 60 mA, výst. výkon 400 mW, 26 dBm data
Tx-SAW-DYNAC diaľkový ovládač pláv. kód, 433 MHz, 1-4 kanál., encoder PIC 16C54 data
RTF-DATA-SAW dátový transceiver, 433.92 MHz, đ.pásma 5 kHz, prepínanie Rx-Tx <100 ms, citl. 7uV (-90 dBm), 5V DC data
RTL-DATA-SAW dátový transceiver, 433.92 MHz, đ.pásma 3 kHz, prepínanie Rx-Tx <100 ms, citl. 2.24 uV (-100 dBm), 5V DC data
RTx-RTLP434 dátový transceiver, nízky príkon, SAW, 433.92 MHz, 3V/17mA, Tx-10 dBm, Rx -95 dBm, half-duplex data
RTx-MID-5V dátový transceiver 433,92 MHz, half-duplex, rýchly prepínač Tx-Rx a Rx-Tx manual
RTx-MID-3V dátový transceiver 433,92 MHz, half-duplex, rýchly prepínač Tx-Rx a Rx-Tx, nízke nap. napätie manual
Rx-DFM3V3 superhet FM digital prijímač 433 MHz, 3.3V, 13 mA, -100 dBm, 19200 baud data
Rx-DFM5V superhet FM digital prijímač 433 MHz, 5V, 15 mA, -100 dBm, 19200 baud data
Tx-DFM12V FM digitálny vysielač 433 MHz, 12V, 15 mA, 19200 baud data
Tx-DFM5V FM digitálny vysielač 433 MHz, 5V, 30 mA, 19200 baud data
WIZ1-434 dátový transceiver half duplex, 9600 baud, RS 232, 255 slave modul data manual
WIZ2-434-RS(RB) dátový transceiver half duplex, 115200 baud, RS 232, 255 slave modul, ANT T-A data manual
WIZ434-SML-IA doska dát. transc. 433 MHz half duplex, 115200 baud, integrovaná anténa na PS data
WIZ-7020A-4 doska dát. transc. 433 MHz half duplex, 115200 baud, integrovaná anténa na PS, 10 kanálov data manual
WIZ-7020A-8 doska dát. transc. 868 MHz bez
WIZ-869-TRS doska dát. transc. 868 MHz half duplex, 384000 baud, integrovaná anténa na PS data
WIZ-903-A9 doska dát. transc. 916 MHz half duplex, 384000 baud, integrovaná anténa na PS data
XTR-434 modul DIL pre dátový prenos 115200 baud, 433 MHz data manual
XTR-7020A-4 modul DIL nekrytý pre dát. prenos 433 MHz, 115200 baud, 10 kanálov data
XTR-7020A-8 modul DIL nekrytý pre dát. prenos 868 MHz, 115200 baud, 7 kanálov manual
XTR-869 jednokanálový modul DIL transceiver 868 MHz, 100 kbaud manual
XTR-903A 4(8,9) modul DIL nekrytý pre dát. prenos 868 MHz, 384000 baud data
XTR-915 modul DIL pre dátový prenos 384000 baud, 915 MHz data
XTR-CYP-2.4GHz multikanálový dátový transceiver 2.4 GHz data
XTR-VF-2.4 LP 98 kanálový vysokorýchlostný rádiový modem  2.4 GHz data
XTR-ZB1-RHE ZigBee modul IEEE 802.15.4 s dlhým dosahom - ROUTER data
XTR-ZB1-CHE  - " -  - COORDINÁTOR data
XTR-ZB1-ELI  - " -  - KONCOVÉ ZARIADENIE data
XTR-ZB1-RLI ZigBee modul IEEE 802.15.4 đtandart - ROUTER data
XTR-ZB1-CLI ZigBee modul IEEE 802.15.4 đtandart - COORDINÁTOR data
ANT A24 anténa na 2.4 GHz, 10 dB, 50 OHm, 10W, 30°smerová (2.2 - 2.6 GHz) data
ANT AS anténa prútová, koax 2.5m, konektor 50 Ohm, prevedenie 433 alebo 868 MHz data manual
ANT GP anténa kovová s drţiakom (Al uholník) a protiváhou (4 đikmo dolu umiest. prúty), 433 alebo 866 MHz data manual
ANT T433 anténa ohybná, 433 MHz data manual
ANT T-A433 anténa ohybná, uzemnenie, 433 MHz, 1/4 vlnná data
ANT T-A868 anténa ohybná, uzemnenie, 866 MHz, 1/4 vlnná data
1FCD-A nízkođumový FET predzosilňovač, 1 kanál, +-6V, 180 mW, 150 ns data
1GFL3 hybridný predzosilňovač, DIL, +-15V DC,150 mW, 50 ns data
1PRE-MAN nízkođumový predzosilňovač, SIL, kapacit. nízkuúrovň. vstup, 140 mW, 5 ns data
1TCD-A nízkođumový BJT predzosilňovač, SIL, +-6V DC, 140 mW, 5ns data
4CHT linkový zosilňovač 4-kanálový, 400 mW výstupy priame a invertované data
5DL05 oneskorovacia linka 3-5 ns (7.5 ns/m, 20 Ohm/m) data
D1MB dekóder 1-kanálový, MC 145028 data
D2MB dekóder 2-kanálový, MC 145027 data
D4ML dekóder 4-kanálový, HT 12D data
HCS-DEC-2 dekóder 2-kanálový s HCS 300 bez
HCS-DEC-4 dekóder 4-kanálový s HCS 300 manual
MAV-UHF479 AV modulátor UHF, 479.5 MHz, 5V DC, 2mW/75 Ohm data
MAV-VHF224 AV modulátor VHF, 224.5 MHz, 5V DC, 2mW/75 Ohm,  data
MCA224 CATV zosilňovač, 224.5 MHz, 12V/100 mA, +19 dBm/75 Ohm data
MCA479 CATV zosilňovač, 479.5 MHz, 12V/100 mA, +19 dBm/75 Ohm data
PLA 05W-433 zosilňovač 0.5W 430 -435 MHz, max. 15V - +27dB/50 Ohm data
RT-SW rýchly el. prepínač antény bez mechanic. kontaktu, čas zopnutia <100us, spín. nap. Tx = 10 mA (5-12V DC, ext.R) data
dekóder - IO  / MC 145026, MC 145027, MC 145028 / manual
dekóder - IO  / HT-12D / manual
programovanie  / WIZ1 DEMO / demo.rar
programovanie  / WIZ2 PACK / prog.rar